ZALETY

  • Przenoszenie dużych obciążeń dzięki wysokiej wytrzymałości łączenia
  • Krótkie czasy wiązania umożliwiają szybkie podparcie żerdzi kotwiowej i systemu żerdzi stropowych
  • Łatwość i szybkość instalacji
  • Prosta i bezpieczna obsługa

  • Możliwa enkapsulacja na całej długości lub kotwienie punktowe
  • Nadaje się do instalacji automatycznych dzięki możliwości wypału pneumatycznego
  • Dostępne są wkłady o różnych czasach wiązania, długościach i średnicach, umożliwiające szeroki zakres zastosowań.

ZAKRES PRODUKTÓWWkłady żywiczne mają kształt cylindryczny i składają się z dwóch oddzielnych komór zawierających mastyks żywiczny i pastę katalizującą. Obydwa komponenty są szczelnie zamknięte w tubie z folii poliestrowej.

Do jednej z końcówek wkładu można zamontować specjalną plastikową pokrywę z promieniście wystającymi końcami (znaną jako „spadochron”), która działa jako element zabezpieczający przed wysunięciem wkładu z otworu wiertniczego. Wybór wkładów zależy od średnicy żerdzi kotwiowej i otworu wiertniczego. Szczelina pierścieniowa o szerokości 3 mm jest idealna, aby umożliwić rozerwanie membrany wkładu i zapewnić odpowiednie wymieszanie obu składników. Po wierceniu do otworu wiertniczego wprowadza się żądaną liczbę wkładów, a następnie żerdź kotwiową. Końcówka żerdzi kotwiowej jest nacięta pod kątem tak, że tworzy ostrą końcówkę, która ułatwia rozerwanie membrany. Gdy tylko żerdź kotwiowa zostanie włożona do otworu wiertniczego, jest ona obracana w celu ułatwienia mieszania żywicy z utwardzaczem

Wirowanie zostaje zatrzymane, gdy tylko żerdź kotwiowa zostanie wsunięta na pełną długość otworu wiertniczego i zgodnie z zalecanym „czasem wirowania”. Następnie żerdź kotwiowa zostaje pozostawiona nieruchoma (zgodnie z zalecanym „czasem zatrzymania”) w celu umożliwienia reakcji utwardzania.

Czas utwardzania (czas zatrzymania) zależy od czasu wiązania żywicy, temperatury skały, jak również od energii dostarczanej do systemu podczas gdy żerdź kotwiowa jest wprowadzana do otworu wiertniczego.

Wymagana średnica i długość wkładów RocLoc® obliczana jest poprzez oszacowanie objętości pierścienia pomiędzy żerdzią a otworem wiertniczym. Wkłady produkowane są w średnicach 21, 23, 25, 28, 32 i 35 mm oraz standardowych długościach 380, 400, 450, 500, 600, 900, 1000, 1100 i 1350 mm. Inne długości i średnice wkładu mogą być produkowane na życzenie.

Czas żelowania

Wkłady żywiczne RocLoc® produkowane są tak, aby miały różne czasy żelowania. Ogólnie rzecz biorąc, suma czasu wirowania i czasu zatrzymania stanowi czas żelowania. Czas od początku mieszania do momentu, w którym żywica zaczyna twardnieć to czas żelowania. Czas żelowania zależy od temperatury żywicy, warstw i żerdzi. Dodatkowo, ilość ciepła generowanego podczas mieszania w czasie wirowania wpływa również na czas żelowania. Zalecane są próby terenowe.

Czas wirowania

Zawartość wkładu należy całkowicie wymieszać, aby uzyskać maksymalne zakotwienie. Ogólnie przyjętym standardem mieszania jest minimum 30 obrotów żerdzi. Czas wirowania to czas niezbędny do uzyskania kompletnej mieszanki. Zazwyczaj kotwy są w stanie osiągnąć obroty rzędu 600-800 obr/min.

Czas zatrzymania

Po wymieszaniu zawartości wkładu, aby uzyskać wytrzymałość, żywica musi twardnieć. Wymagany czas po zakończeniu mieszania i osiągnięciu przez żerdź pewnego zakotwiczenia jest określany mianem czasu zatrzymania.


W temp. 25°C

Prędkość (sek) Czas wirowania (sek) Czas zatrzymania (sek) Wkład Kolor Kolor etykiety
15 8 >4 Fioletowy Fioletowy
20 8 12 Czarny Czarny
30 8 14 Czerwony Czerwony
60 10 30 Zielony Zielony
120 20 90 Niebieski Niebieski
5/10 min 20 240 Żółty Żółty
Powyższe dane są wartościami uzyskanymi w badaniach laboratoryjnych. Mogą one różnić się w zależności od warunków zastosowania na miejscu.

Arkusz danych technicznych i dalsze informacje

Pobierz opis produktu