Jakość kotwienia stropowego jest kluczowym czynnikiem dla bezpiecznego i wydajnego wydobycia w eksploatacji podziemnej. Wczesną nośność i ochronę antykorozyjną przy pomocy pełnego spoinowania kolumn uzyskuje się po prostu poprzez zastosowanie żywic do kotwienia. Mogą być one instalowane jako wkłady lub pompowane do otworu w celu uszczelnienia kotew na całej długości.

Montaż kotew skalnych i kablowych przy użyciu POTENTIA® Thixo i POTENTIA® Thixo High Performance

System ten zapewnia w pełni zalewaną żywicą kolumnę, co pomaga zapewnić bardziej efektywne instalowanie kotwienia, jak również ochronę antykorozyjną kotwy.

Kotwienie jest gotowe do napinania w krótkim czasie, co zapewnia szybsze podparcie. Może być stosowane w konwencjonalnym systemie dwustopniowym, w którym kotwę umieszcza się w otworze wywierconym za pomocą wiertła stalowego lub w połączeniu z kotwą samowiercącą. Zastosowanie kotew samowiercących jest szczególnie przydatne w warunkach gruntowych, w których wiercone otwory są podatne na zapadnięcie się z powodu złych warunków gruntowych.

Po wtrysku pierścienia uszczelniającego między kotwą a otworem można zapewnić natychmiastowe przeniesienie obciążenia, ponieważ żywica utwardza się po kilku minutach.

Zalety

 • Pełne spoinowanie kolumn
 • Odpowiednie do warunków panujących w mokrym gruncie
 • Odpowiednie dla osłabionych i zwietrzałych formacji skalnych.
 • Zwiększona nośność
 • W trakcie tego procesu instalacji można skonsolidować obszary o dużych szczelinach.
 • Stosowany do kotew SDA, tradycyjnych kotew kablowych i wszelkich innych systemów kotwienia umożliwiających wtryskiwanie spoin.

DO STOSOWANIA PO SPOINOWANIU

Moduły do aplikacji Potentia® Thixo znajdują się na urządzeniach Boltec i Cabletec firmy Epiroc lub mogą zostać zamontowane na dowolnym innym urządzeniu kotwiącym. Potentia® Thixo i Marisilsup>® Thixo można również wdrożyć za pomocą Thixo SKID przy dowolnym urządzeniu kotwiącym.

DO STOSOWANIA PRZED SPOINOWANIEM

Potentia® Thixo / Marisil® Thixo do stosowania przed wstrzyknięciem są stosowane przy instalacji kotew skalnych lub kablowych

This is the title

pregrouting1

This is the title

pregrouting3

This is the title

pregrouting2

This is the title

pregrouting4

Żywice wtryskowe do kotwienia (Potentia® Thixo, Marisil® Thixo) to najnowsza technologia montowania śrub i kabli, umożliwiająca w pełni zautomatyzowaną instalację kotew. W przeciwieństwie do wkładów żywicznych, żywica wtryskowa zapewnia pełne uszczelnienie kolumny niezależnie od wielkości otworu. Otwory wiertnicze mogą być wstępnie zalewane, a następnie mogą być do nich wprowadzane pręty pełne, kotwy skalne lub kablowe, bądź też mogą być zalewane za pomocą kotew z możliwością wtryskiwania (SDA). Czasy wiązania i tiksotropia są dostosowane do warunków panujących na miejscu, z uwzględnieniem długości śrub/kabli i temperatury na miejscu.

Zalety stosowania żywic wtryskowych:

 • Pełne spoinowanie kolumn
 • Znacznie skrócony czas instalacji (krótki cykl instalacji)
 • Odpowiedni do instalacji automatycznego kotwienia
 • Żywica wnika nawet w najdrobniejsze pęknięcia
 • Regulowany czas wiązania
 • Żywice wtryskowe mają wiele zastosowań – możliwe stosowanie z kotwami tulejowymi oraz kablowymi
 • Bez piankowania
 • Żeluje się bezpośrednio po zmieszaniu
 • Krótki czas pełnego utwardzania
 • Nie miesza się z wodą

Arkusz danych technicznych i dalsze informacje