Jakość kotwienia stropowego jest kluczowym czynnikiem dla bezpiecznego i wydajnego wydobycia w eksploatacji podziemnej.
Wczesną nośność i ochronę antykorozyjną przy pomocy pełnego spoinowania kolumn uzyskuje się po prostu poprzez zastosowanie żywic do kotwienia.
Mogą być one instalowane jako wkłady lub pompowane do otworu w celu uszczelnienia kotew na całej długości.

Montaż żerdzi kotwiowych przy użyciu wkładów żywicznych ROCLOC®

System ten zapewnia w pełni zalewaną żywicą kolumnę, co pomaga zapewnić bardziej efektywne instalowanie kotwienia, jak również ochronę antykorozyjną kotwy.

Po odwiercie do otworu wprowadza się żądaną liczbę wkładów, a następnie żerdź kotwiową. Końcówka żerdzi kotwiowej jest nacięta pod kątem tak, że tworzy ostrą końcówkę, która ułatwia rozerwanie membrany kapsuły. Wprowadzenie kotwy na pełną długość jest połączone z wirowaniem kotwy w celu zmieszania żywicy z utwardzaczem wewnątrz wkładu. Po całkowitym wsunięciu kotwy, wirowanie zostaje zatrzymane po osiągnięciu zalecanego czasu wirowania. Wirowanie może się różnić w zależności od kapsuł dostarczanych jako wyposażenie kopalni, cyklu wydobycia i warunków geologicznych. Następnie kotew jest unieruchamiana w celu umożliwienia reakcji utwardzania.

Czas utwardzania zależy od rodzaju żywicy, temperatury i energii podanej do systemu podczas wprowadzania kotwy do otworu wiertniczego.


bolting-pl-01

Zalety

 • Przenoszenie dużych obciążeń
 • Krótkie czasy wiązania umożliwiają szybkie podparcie
 • Łatwość i szybkość instalacji, prosta i bezpieczna obsługa
 • Możliwa enkapsulacja na całej długości lub kotwienie punktowe
 • Nadaje się do instalacji automatycznych dzięki możliwości pneumatycznego wprowadzania wkładów
 • Dostępne są wkłady o różnych czasach wiązania, długościach i średnicach, umożliwiające szeroki zakres zastosowań

Montaż żerdzi kotwiowych z żywicą pompowalną MARISIL® THIXO

System ten zapewnia instalację w pełni zalewanej żywicą kolumny, co pomaga zapewnić bardziej efektywne instalowanie kotwienia, jak również ochronę antykorozyjną kotwy.

Kotwienie jest gotowe do napinania w krótkim czasie, co zapewnia szybsze podparcie. Może być stosowane w konwencjonalnym systemie dwustopniowym, w którym kotwa jest umieszczana po wywierceniu otworu wiertłem stalowym lub może być również łączona z kotwą samowiercącą. Zastosowanie kotew samowiercących jest szczególnie przydatne w warunkach gruntowych, gdzie wiercone otwory są podatne na zawalenie z powodu złych warunków gruntowych.

Po wtrysku pierścienia uszczelniającego pomiędzy kotwą a otworem można zapewnić natychmiastowe przeniesienie obciążenia, ponieważ żywica utwardza się po kilku minutach.


bolting-pl-02

Zalety

 • Pełne spoinowanie kolumn
 • Odpowiednie do warunków panujących w mokrym gruncie
 • Odpowiednie dla osłabionych i zwietrzałych formacji skalnych.
 • Zwiększona nośność
 • W trakcie tego procesu instalacji można skonsolidować obszary o dużych szczelinach.
 • Stosowany do kotew SDA, tradycyjnych kotew kablowych i wszelkich innych systemów kotwienia umożliwiających wtryskiwanie spoin.

Arkusz danych technicznych i dalsze informacje

Pobierz opis produktu