Przenikanie wody do podziemnych wyrobisk górniczych może powodować wiele poważnych problemów. Napływającą szczelinami wodę wystarczy często wypompować, jednak w pewnych sytuacjach konieczne jest uszczelnienie górotworu przed jej przenikaniem. Uzyskuje się to przez wypełnienie produktami wodoodpornymi wodonośnych szczelin w górotworze, tworząc wodoszczelną barierę.

Dwa rodzaje techniki iniekcji:

1. TAMOWANIE

Ta metoda iniekcji ma na celu przeciwdziałanie przedostawaniu się wody w ilości, która uniemożliwia dalszy postęp robót w miejscu pracy. Celem nie jest całkowite zatrzymanie dopływu wody, ale zmniejszenie jej dopływu w takim stopniu, w jakim jest to konieczne do kontynuowania wcześniej wykonywanych prac..

2. IZOLACJA

Tą metodą uszczelniamy wszystkie połączenia, szczeliny i inne nieciągłości geologicznych, przez które może przepływać woda. W tym przypadku celem jest całkowite zatrzymanie przenikania wody.

„Plugging” polega na zastosowaniu pianki wodoaktywnej lub dwuskładnikowej o wysokim stopniu rozszerzalności. W razie potrzeby dostępne są przyspieszacze, które przyspieszają reakcję. Wtłaczany do ujścia wodnego produkt zaczyna się pienić i w miarę rozwoju tego procesu tłumi przepływ wody

„Sealing” polega na stosowaniu produktów o niskim współczynniku rozszerzalności lub produktów nierozprężalnych. Te dwuskładnikowe produkty żelowe po wtłoczeniu tworzą wodoodporną barierę, przekierowując wodę w inne miejsce.

USZCZELNIANIE PRZED WNIKANIEM WODY

Przed wtryskiem

USZCZELNIANIE PRZED WNIKANIEM WODY

Po wtrysku


Arkusz danych technicznych i dalsze informacje

„Plugging” polega na zastosowaniu pianki wodoaktywnej lub dwuskładnikowej o wysokim stopniu rozszerzalności. Ze względu na ich właściwości chemiczne, produkty te muszą być wtłaczane przed punktem przenikania wody, tak aby miały czas na reakcję i stłumienie przepływu wody w miarę rozwoju procesu tłoczenia. Jeśli wtłaczany produkt jest zbyt blisko miejsca, do którego przenika woda, istnieje ryzyko, że zostanie rozcieńczony zanim prawidłowo się utwardzi. Dlatego też dobór właściwego miejsca aplikacji jest decydujące dla prawidłowego przebiegu procesu utwardzania.

„Sealing” polega na stosowaniu produktów o niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej lub produktów nierozprężalnych. Te dwuskładnikowe produkty żelowe po wtryskiwaniu tworzą wodoodporną barierę.

Pobierz opis produktu