Przenikanie wody do podziemnych wyrobisk górniczych może powodować wiele poważnych problemów. Napływającą szczelinami wodę wystarczy często wypompować, jednak w pewnych sytuacjach konieczne jest uszczelnienie górotworu przed jej przenikaniem poprzez stworzenie wodoszczelnej bariery.

Dwa rodzaje techniki iniekcji:

Nasze produkty zapobiegają lub ograniczają napływ wody do struktur podziemnych, powstrzymując erozję i zaburzenia stabilności konstrukcji.

USZCZELNIANIE PRZED WNIKANIEM WODY

Przed wtryskiem

USZCZELNIANIE PRZED WNIKANIEM WODY

Po wtrysku


Arkusz danych technicznych i dalsze informacje

Zatrzymywanie dużego napływu wody

W sytuacjach napływu wody, konieczne jest zastosowanie bardzo szybko reagujących żywic w celu zatrzymania przepływu wody. Żywice poliuretanowe, takie jak Marithan® E i Maristop® A, reagują z wodą i rozszerzają się, zatykając drogi jej przepływu.

Uszczelnianie przed wnikaniem wody

Żele metakrylanowe, takie jak Marigel® L, to żywice o wyjątkowo niskiej lepkości, zapewniające dobrą penetrację przed związaniem. Po wstrzyknięciu tworzą w 100% trwałą barierę wodoodporną. Doskonale nadają się do naprawy uszczelnień między betonowymi segmentami lub do iniekcji kurtynowych. Czas wiązania można regulować w zakresie od 30 sekund do 30 minut. W warunkach dużego przepływu wody można wykonać pierwszą iniekcję z użyciem Marithan, aby zmniejszyć ilość wody przed iniekcją Marigel®.

waterproofing1-H285