TECHNOLOGY PRODUCTS USE

PIANKA FENOLOWA

System dwuskładnikowy

Wstrzykiwanie za pomocą pompy dozującej w stosunku 4:1

 • Natychmiastowe spienianie
 • Doskonała wytrzymałość na ściskanie
 • Wysoka stopień ekspansji
 • Ognioodporność

MARIFLEX® S/GE-80

Czas utwardzania: 1 min do 1 min 30 s

Współczynnik ekspansji : 50-80 razy

 • Uszczelnianie powietrzne i gazowe
 • Konsolidacja silnie spękanych warstw
 • Wypełnianie pustych przestrzeni i zapobieganie obwałom stropu
 • Budowa zapór ogniowych z zachowaniem bezpiecznej odległości
 • Przekraczanie stref występowania obrywów skalnych
 • Szybka budowa przegród
 • Uszczelnianie podsadzki
 • Izolacja ściany bez użycia siatki

MARIFLEX® LS1

Czas utwardzania: 20 do 30 s

Współczynnik ekspansji : 50-70 razy

ROCSIL FOAM® LS1

Czas utwardzania:1 do 1,30 min

Współczynnik ekspansji : 30-50-krotnie

MARIFLEX® S/GE-20

Czas utwardzania: 2 do 3 min

Współczynnik ekspansji : 20-35-krotnie

ROCSIL® HD20

Czas utwardzania: 1,30 do 3 min

Współczynnik ekspansji : 20-krotnie

 • Gdy wymagana jest wyższa wytrzymałość
 • Korki przeciążeniowe na 50 PSI

DWUSKŁADNIKOWA ŻYWICA POLIURETANOWA

Aplikacja za pomocą pompy dozującej w stosunku 1:1

 • Produkt o niskiej lepkości
 • Doskonała baza adhezyjna
 • Dobra wytrzymałość mechaniczna i silne wiązanie
 • Wysoka elastyczność
 • Ekspansja w kontakcie z wodą
 • Dobra reaktywność

MARITHAN® N

Czas utwardzania: 1min 30 s do 3 min

Współczynnik ekspansji : 2-krotnie (bez wody) Ekspansja wzrasta po aplikacji do warstw mokrych lub zawierających wodę

 • Konsolidacja gruntu
 • Konsolidacja spękanych i niestabilnych warstw
 • Uszczelnienie przed wnikaniem wody
 • Uszczelnianie warstw skalnych
 • Montaż kotew
 • Stabilizacja gruntu

MARITHAN® E

Czas utwardzania: 30 s do 1 min

Krótszy niż dla Marithan N. Czas utwardzania można dostosować do sposobu aplikacji

Brak ekspansji (bez wody) W kontakcie z wodą rozszerza się nawet 20-krotnie

 • Konsolidacja gruntu
 • Konsolidacja pokruszonych, spękanych i niestabilnych warstw
 • Uszczelnienie przed wnikaniem wody
 • Uszczelnianie warstw skalnych
 • Montaż kotew
 • Stabilizacja gruntu

MARITHAN® N2294
Czas utwardzania: 20 s

Niezwykle szybkie rozwiązanie

 • Podnoszenie spągu
 • Poprawa nośności gruntu
 • Uszczelnienie przed dużym napływem wody

ŻYWICA POLIURETANOWA/KRZEMIANOWA

Produkt dwuskładnikowy do iniekcji aplikowany za pomocą pompy dozującej i dyszy mieszającej w stosunku 1:1

MARITHAN® LT

Czas utwardzania: 1,30 s do 3min

 • Konsolidacja gruntu w obszarach o wysokim ryzyku samozapłonu
 • Konsolidacja przodka węglowego i czoła robót
 • Wzmocnienie skrzyżowań typu „T”
 • Stabilizacja i uszczelnianie luźnej gleby, formacji skalnych i stref uskoków

ŻYWICA FENOLOWA

Produkt dwuskładnikowy do iniekcji aplikowany za pomocą pompy dozującej i dyszy mieszającej w stosunku 4:1

FENOFOAM®

Czas utwardzania: 1,30 s do 3min

Produkt polimerowy antystatyczny

ŻYWICA FENOLOWA

Produkt dwuskładnikowy do iniekcji aplikowany za pomocą pompy dozującej i dyszy mieszającej w stosunku 1:2

FENOFLEX®KX

Czas utwardzania: 1,30 s do 3 min

Produkt polimerowy antystatyczny
Nie spienia się
Odpowiedni dla wprowadzania mieszaniny z piaskiem

 • Niska temperatura reakcji
 • Niska lepkość początkowa po zmieszaniu
 • Dobra przyczepność do podłoża zarówno w warunkach wilgotnych, jak i suchych/li>
 • Ognioodporna
 • Niskorozprężna

JEDNOSKŁADNIKOWA ŻYWICA POLIURETANOWA

Wstrzykiwany jako pojedynczy składnik po dodaniu przyspieszacza

 • Szybko reagująca
 • Duża rozszerzalność
 • Reakcja rozpoczyna się po wejściu żywicy w kontakt z wodą

MARISTOP® A

Czas utwardzania można dostosować do sposobu aplikacji

Pianka sztywna

 • Uszczelnienie przed wnikaniem wody
 • Głębokie iniekcje

MARISTOP® F

Czas utwardzania można dostosować do sposobu aplikacji

Pianka elastyczna

 • Sealing against water ingress
 • Sealing of concrete segments

UREA SILICATE RESIN

System dwuskładnikowy
Wstrzykiwany za pomocą pompy dozującej w stosunku 1:1

 • Niepodatna na wodę: nie rozszerza się w kontakcie z wodą
 • Szybkie zwiększenie nośności
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie

MARISIL® E

Czas utwardzania: 2 do 3 min

Niska lepkość
Wysoka wytrzymałość wiązania

 • Strata consolidation
 • Deep injection
 • Tailored injection without expansion when high compressive strength is required
 • Waterproofing

MARISIL® S

Czas utwardzania: 10 do 20 min

Niska lepkość
Zdolność do głębokiej penetracji

 • Deep injections
 • Ground consolidation in sandy ground

ŻYWICA POLIURETANOWA/KRZEMIANOWA

System dwuskładnikowy

Wstrzykiwany za pomocą pompy dozującej i dyszy rozpylającej w stosunku 1:1

 • Błyskawicznie żeluje
 • Po utwardzeniu tworzy silnie związaną powłokę o doskonałych właściwościach mechanicznych.

MARISPRAY®

Grubość aplikowanej warstwy: 5 do 15 mm

 • Aplikowana w postaci cienkiej warstwy wierzchniej w celu konsolidacji, uszczelnienia i zabezpieczenia przed obwałami gruntu
 • Powłoka uszczelniająca, zapobiegająca utlenianiu rudy

ŻYWICA MOCZNIKOWO-KRZEMIANOWA

Takie same właściwości jak poprzednie żywice krzemianowe, z dodatkowymi właściwościami tiksotropowymi.

 • Czas utwardzania można dostosować do sposobu aplikacji
 • Nie spienia się
 • Żeluje natychmiast po zmieszaniu
 • Szybkie utwardzanie do pełnej wytrzymałości

MARISIL® Thixo
POTENTIA® Thixo

ŻŻywica wtryskowa do kotwienia tiksotropowa, Czas utwardzania można dostosować do sposobu aplikacji

 • Stworzony dla urządzeń boltec i cabletec firmy lub SKID firmy Epiroc
 • Spoinowanie każdego rodzaju kotew i kabli
 • Uszczelnianie przed wnikaniem wody
 • Dodaj wzmacniacz, aby zwiększyć wytrzymałość (Kotwy dynamiczne)

POTENTIA® Thixo High Performance

Stosunek 2:3

PIANKA MOCZNIKOWO-KRZEMIANOWA

System dwuskładnikowy wstrzykiwany za pomocą pompy dozującej i dyszy mieszającej w stosunku 1:1

 • Niepodatny na działanie wody
 • Wysoki współczynnik rozszerzalności
 • Wysoka wytrzymałość wiązania

MARIFOAM® GS

Czas utwardzania: 30 s do 1 min

 • Wypełnianie pustych przestrzeni
 • Stabilizacja podłoża
 • Uszczelnianie przed wnikaniem wody
 • Instalacja korków w tunelach

ŻYWICAMETHACRYLATE

Produkt dwuskładnikowy do iniekcji aplikowany za pomocą pompy dozującej i dyszy mieszającej w stosunku 1:1

 • Ekstremalnie niska lepkość
 • Możliwość regulacji czasu utwardzani

MARIGEL® L

30 s do 10 min

Po utwardzeniu tworzy trwały, elastyczny żel

 • Uszczelnianie złączy przed wnikaniem wody
 • Uszczelnianie pęknięć przed wnikaniem wody
 • Uszczelnianie powłok

METHACRYLATE POWDER

 • Łatwy w użyciu
 • Szybko reaguje

MARIGEL® P

Substancja pochłaniająca wodę
1 kg proszku pochłania 100 do 200 litrów wody

 • Stabilizacja błota i mokrego gruntu
 • Zagęszczanie mułu i szlamu