W przypadku wystąpienia pożaru, ważna jest jak najszybsza ewakuacja górników z zagrożonego rejonu oraz niezwłoczne odizolowanie strefy pożarowej. W wielu przypadkach udowodniono, że izolacje piankowe są szybkim, bezpiecznym i skutecznym rozwiązaniem w zakresie izolacji chodników.

Zwalczanie pożarów podziemnych poprzez uszczelnienie wszystkich połączeń wentylacyjnych ze strefą pożarową w celu odcięcia dopływu tlenu.
Do zapobiegania pożarom i ich gaszenia mogą być stosowane różne techniki:

  • Profilaktyczna aplikacja pian za pomocą pistoletu mieszającego i dwóch elastycznych węży umieszczonych w łatwo dostępnym miejscu. Produkt może być aplikowany przy użyciu pompy o dużej wydajności, która jest połączona wężami z pistoletem w miejscu prowadzenia robót. Produkt jest tłoczony do momentu maksymalnej jego ekspansji pod strop, do utworzenia szczelnej przegrody izolacyjnej.
  • Konstrukcja szalunkowa przegrody izolacyjnej jest budowana przez ratowników a następnie wypełniana pianką do uzyskania jej szczelności.
  • Alternatywnie pianka może być tłoczona bez konstrukcji szalunkowej: zużycie piany będzie wyższe, ale obecność pracowników pod ziemią w miejscu tłoczenia nie jest konieczna: wszystkie operacje można wykonać z powierzchni.

Charakterystyka i zalety tej techniki:

  • Szybkie rozwiązanie
  • Prosta instalacja
  • Wysoka wydajność pompy
  • Bezpieczeństwo dzięki zdalnemu tłoczeniu
  • Wysoka jakość izolacyjna przegrody piankowej, której konsolidacja następuje w wyniku dużej ekspansją piany pod strop i ociosy.
  • Zachowanie szczelności struktury piany, w trakcie zaciskania się stropu.

Arkusz danych technicznych i dalsze informacje