Warunki geologiczne jak i działalność górnicza są przyczyną powstawania na dużą skalę spękań i pustek w górotworze. Zaburzenia te zagrażają bezpieczeństwu pracującej załogi, utrudniają eksploatację prowadzą do przerw w produkcji i strat finansowych. Stanowi to poważny problem jak i wyzwanie dla kadry technicznej. Aby kontynuować produkcję należy zadbać o bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy i zapobiec powstawaniu poważniejszych problemów, wypełniając i uszczelniając puste przestrzenie. Do szybkiego wypełnienia przestrzeni służą piany o różnych właściwościach technicznych dostosowanych do specyfiki likwidowanego zagrożenia.

Oferujemy produkty z pianki fenolowej o różnych parametrach technicznych dla indywidualnych rozwiązań w górnictwie i tunelach:

Wypełnianie przestrzeni spowodowanych zawaleniem się stropu.

  • Skrócenie czasu transportu do obszarów roboczych ze względu na małą ilość składników, o dużej spienialności piany fenolowej Mariflex potrzebną do wypełnienia dużych objętości, w porównaniu do konwencjonalnych opcji cementowych, mineralnych.
  • Konsolidacja skał stropowych i zapobieganie dalszym samoczynnym obwałom oraz tworzeniu się w ich efekcie pustek, poprzez całkowite wypełnienie powstałych pustych przestrzeni w stropie.
  • Dzięki posiadanym przez piankę właściwościom dużej rozszerzalności, uzyskujemy pewność szczelnego wypełnienia oraz uzyskania podporności.
  • Zwiększone bezpieczeństwo pracy.

Stabilizacja zawalisk / izolacja zrobów

  • Umożliwia demontaż osłon obudowy bez konieczności montażu kotew i siatki w stropie.
  • Zapobieganie samozapaleniu się węgla.
  • Poprawa wentylacji dzięki szczelnej przegrodzie izolacyjnej pomiędzy podsadzką/zrobami a czołem ściany
  • Zapobieganie dopływowi gazów do ścieżki ścianowej.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

Arkusz danych technicznych i dalsze informacje

Pianka jest wtaczana do pustej przestrzeni za pomocą pompy pneumatycznej o ustawionej proporcji mieszania dwóch składników: żywicy i katalizatora. Pistolet mieszający łączy składniki na krótko przed pojawieniem się produktu w przestrzeni roboczej.

Piankowanie rozpoczyna się natychmiast, co umożliwia szybkie wypełnienie pustej przestrzeni przy minimalnym zużyciu produktu. Współczynnik rozszerzalności dobiera się w zależności od pożądanej wytrzymałości na ściskanie produktu końcowego. W zależności od sytuacji w miejscu pracy produkt może być również wtłoczony do worków typu „big bag”. Pianki do wypełniania pustych przestrzeni są ekonomicznym, bezpiecznym w użyciu produktem, skracającym znacznie czas koniczny do likwidacji zagrożenia./p>

Pobierz opis produktu