Warunki geologiczne jak i działalność górnicza są przyczyną powstawania na dużą skalę spękań i pustek w górotworze. Stanowią one wyzwanie dla operatorów kopalń, ponieważ mogą one utrudniać eksploatację lub prowadzić do przerw w produkcji. Aby kontynuować produkcję należy zadbać o bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy i zapobiec powstawaniu poważniejszych problemów, jak najszybciej wypełniając puste przestrzenie.

Oferujemy produkty z pianki fenolowej o różnych parametrach technicznych dla indywidualnych rozwiązań w górnictwie i tunelach:

Wypełnianie pustych przestrzeni powstałych w wyniku zawalenia się stropu.

  • Skrócenie czasu transportu do obszarów roboczych ze względu na małą ilość produktu Rocsil potrzebną do wypełnienia dużych objętości, w porównaniu do konwencjonalnych opcji cementowych.
  • Dzięki posiadanym przez piankę właściwościom dużej rozszerzalności, uzyskujemy pewność szczelnego wypełnienia pustych przestrzeni. Pozwala to na zabezpieczenie warstw otaczających odsłonięte przestrzenie, zapobiegając w ten sposób dalszym samoczynnym obwałom lub zapadaniu się.
  • Rozszerzalność pianki i zapewnienie, że puste przestrzenie zostaną całkowicie wypełnione gwarantują, że zabezpieczenie wyrobisko jest zabezpieczone poprzez aktywne podtrzymywanie przez piankę.
  • Zwiększone bezpieczeństwo pracy.

Stabilizacja zawalisk / izolacja zrobów

  • Umożliwia demontaż osłon obudowy bez konieczności montażu kotew i siatki w stropie.
  • Zapobieganie samozapłonowi węgla.
  • Poprawa wentylacji dzięki szczelnej przegrodzie izolacyjnej pomiędzy zawaliskami/zrobami a czołem ściany
  • Zapobieganie dopływowi gazów
  • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

Arkusz danych technicznych i dalsze informacje

Pianka jest wtaczana do pustej przestrzeni za pomocą pompy pneumatycznej o ustawionej proporcji mieszania dwóch składników: żywicy i katalizatora. Pistolet mieszający łączy składniki na krótko przed pojawieniem się produktu w przestrzeni roboczej.

Piankowanie rozpoczyna się natychmiast, co umożliwia szybkie wypełnienie pustej przestrzeni przy minimalnym zużyciu produktu. Współczynnik rozszerzalności dobiera się w zależności od pożądanej wytrzymałości na ściskanie produktu końcowego. W zależności od sytuacji w miejscu pracy produkt może być również wtłoczony do worków typu „big bag”. Pianki do wypełniania pustych przestrzeni są ekonomicznym, bezpiecznym w użyciu produktem, skracającym znacznie czas wypełniania pustych przestrzeni.