Gdy przodek węglowy przecina strefę uskoków lub front robót prowadzony jest w obszarze zaburzeń geologicznych, bez zastosowania odpowiednich środków ostrożności bezpieczeństwo prowadzonych robót jest zagrożone. Zapewniamy rozwiązania pozwalające wzmocnić zagrożone strefy i zapobiec opadom skał.

Konsolidowanie stropu

  • Stabilizacja zaburzeń geologicznych
  • Zapobieganie opadom skał
  • Poprawa bezpieczeństwa i wydajności

Konsolidacja przodków węglowych

  • Zapobieganie kruszeniu się węgla
  • Stabilizacja calizny węglowej dla zapobiegania obwałom stropu
  • Poprawa bezpieczeństwa pracy

Arkusz danych technicznych i dalsze informacje

W zależności od lokalnych warunków warstw skalnych, otwory iniekcyjne są wiercone według ustalonego wcześniej projektu. W zależności od rodzaju i usytuowania zaburzeń geologicznych odwierty znajdują się w czole ściany/przodka, w stropie lub w ociosach wyrobisk górniczych. Otwory wyposażane są w zestawy iniekcyjne. W strefach skał rozkruszonych stosuje się kotwy samowiercące (SDA) w celu zagwarantowania stabilnego otworu iniekcyjnego, w którym występują problemy z zamykaniem/uszczelnieniem otworów w trakcie wiercenia.

Pompa dozująca wtryskuje produkt przez rurę lub SDA do górotworu. Ze względu na niską lepkość, żywica penetruje najmniejsze pęknięcia i szczeliny. Po polimeryzacji, produkt cechuje się wysoką wytrzymałością i elastycznością klejenia, co zapewnia efektywną spójność warstw. Rodzaj użytej żywicy zależy od specyfiki górotworu w miejscu ich stosowania, takich jak temperatura, zawodnienie, zagrożenie pożarowe, lokalne przepisy, itp..