Odpowiednia wentylacja jest podstawowym warunkiem prowadzenia robót górniczych pod ziemią. Konieczna jest redukcja strat świeżego prądu powietrza, zmniejszenie zanieczyszczania się prądów powietrza świeżego ze zużytym, zapobieganie gromadzeniu się gazów (np. metanu, tlenku węgla itp.), przez wypełnienie pustych przestrzeni, uszczelnianie starych zrobów w celu zapobiegania powstawania pożarów. Oferujemy rozwiązania w zakresie uszczelniania rejonów wentylacyjnych, tworząc szczelne tamy wentylacyjne, pomogające spełnić wymogi wentylacyjne.

Przegroda wentylacyjna na styku skrzyżowaniu i uszczelnianie zrobów:

Doprowadzony do skrzyżowaniu wyrobiska ścianowego z chodnikiem podścianowym prąd powietrza, ma tendencję kierowania się do zrobów. Stwarza to zagrożenie pożarowe w zrobach jak i powoduje wypychania gazów niebezpiecznych w rejon skrzyżowania z chodnikiem nadścianowym. Dlatego ważne jest maksymalne ograniczenie migracji powietrza do przestrzeni zrobowej i ukierunkowanie go do ścieżki ścianowej. Zamierzony efekt uzyskujemy przez zabudowę szczelnej przegrody wentylacyjnej z piany, którą lokalizujemy na skrzyżowaniu zrobów i chodnika doprowadzającego powietrze do ścieżki ścianowej, oraz przez doszczelnienie zrobów za obudową ścianową. System ten zmniejsza również ryzyko powstania pożaru endogenicznego w zrobach ściany.


Lekką konstrukcję szalunkową buduje się z paneli siatkowych, płótna lub worków kontenerowych. Konstrukcję umieszcza się pomiędzy ostatnią sekcją a ociosem chodnika podścianowego. Aplikacja produktu odbywa się za pomocą pompy dozującej i pistoletu mieszającego.

W zależności od rodzaju produktu i temperatury otoczenia, operacja może być wykonywana poprzez pompowanie pianki pomiędzy dwie ścianki szalunku lub bezpośrednio na powierzchnię skalną. Tego rodzaju przegrody/tamy budowane są szybko, minimalnym nakładem sił, a dzięki krótkim czasom utwardzania, i dużej ekspansji oferowanych produktów, szybko uzyskujemy produkt finalny.


Arkusz danych technicznych i dalsze informacje

Dodatkową szczelną izolację można utworzyć poprzez wtłaczanie produktu do przestrzeni za obudowę ścianową. Metoda ta nie tylko zapobiega przedostawaniu się świeżego powietrza do strefy zrobowej, ale również zmniejsza wypychanie niebezpiecznych gazów do ścieżki ściany wydobywczej.

Pobierz opis produktu