Odpowiednia wentylacja jest podstawowym warunkiem prowadzenia robót górniczych pod ziemią. Konieczna jest redukcja strat świeżego powietrza, zmniejszenie mieszania się prądów powietrza świeżego ze zużytym, zapobieganie gromadzeniu się gazów (np. metanu), przez wypełnienie niewentylowanych pustych przestrzeni i uszczelnianie starych zrobów w celu zapobiegania powstawaniu pożarów. Oferujemy rozwiązania w zakresie uszczelniania rejonów wentylacyjnych, tworząc szczelne tamy wentylacyjne, pomagające spełnić wymogi wentylacyjne.

Piankowa przegroda wentylacyjna na skrzyżowaniu typu T i uszczelnianie podsadzki:

Doprowadzony do skrzyżowaniu wyrobiska ścianowego z chodnikiem podścianowym prąd powietrza z chodnika podścianowego zwykle kieruje się do zrobów. Grozi to uwalnianiem i gromadzeniem się metanu w górnej części przodka. Dlatego ważne jest maksymalne ograniczenie migracji powietrza do przestrzeni zrobowej i ukierunkowanie go do ścieżki ścianowej. Zamierzony efekt uzyskujemy przez zabudowę szczelnej przegrody wentylacyjnej którą lokalizujemy w dolnej części przodka. System ten zmniejsza również ryzyko samozapłonu w zrobach ściany.


Lekką konstrukcję szalunkową buduje się z paneli siatkowych lub worków kontenerowych (w razie potrzeby). Konstrukcję umieszcza się pomiędzy ostatnią sekcją a ociosem chodnika podścianowego, naprzeciw chodnika podścianowego. Aplikacja produktu odbywa się za pomocą pompy dozującej i pistoletu mieszającego.

W zależności od rodzaju produktu i temperatury otoczenia, operacja może być wykonywana poprzez pompowanie pianki pomiędzy dwie ścianki szalunku lub bezpośrednio na powierzchnię skalną. Tego rodzaju przegrody/tamy budowane są szybko, minimalnym nakładem sił, a dzięki krótkim czasom utwardzania i dużej ekspansji oferowanych produktów, szybko uzyskujemy produkt finalny.


Arkusz danych technicznych i dalsze informacje

Dodatkową szczelną izolację można utworzyć poprzez wtłaczanie produktu do przestrzeni zrobowej za obudowę ścianową. Metoda ta nie tylko zapobiega przedostawaniu się świeżego powietrza do strefy zrobowej, ale również zmniejsza wypychanie niebezpiecznych gazów do ścieżki ściany wydobywczej.

Pobierz opis produktu