Oferujemy szeroką gamę spoin przeznaczonych do następujących zastosowań:

  • Konsolidacji ścian węglowych i chodników
  • Wzmocnienia stropu
  • Kotwienia
  • Zatrzymywania wody

Nasze żywice spełniają następujące wymagania:

  • Warunki geologiczne
  • Skrócenie czasu realizacji zadania
  • Redukcja kosztów
  • Przepisy BHP

 

ASORTYMENT PRODUKTÓW

Żywice poliuretanowe MARITHAN®

Marithan® to poliuretanowe dwuskładnikowe systemy żywic przeznaczone do konsolidacji górotworu i uszczelniania przed wnikaniem wody. Wtłaczana w warstwy górotworu mieszanka o niskiej lepkości płynie w szczelinach i pęknięciach o minimalnych średnicach. Pęcznieje i dzięki bardzo dobrej przyczepności i wytrzymałości na rozciąganie jest w stanie związać warstwy również zawodnione, w jednolitą masę o doskonałych właściwościach mechanicznych.

ŻYWICE

Aby spełnić wymagania dotyczące szybkości reakcji, właściwości mechanicznych, odporności ogniowej, temperatur reakcji itp., dostępne są produkty o różnych wariantach, które zadowolą każdego klienta..

ŻYWICE

Żywice krzemianowo-poliizocyjanowe MARISIL®

MARISIL® jest dwuskładnikowym systemem, stosowanym do konsolidacji warstw i wzmacniania górotworu metodą iniekcji przez penetrację pęknięć i szczelin. Marisil® nie spienia się, nie podlega działaniu wody, oraz przylega do mokrych powierzchni. Nadaje się na przykład do konsolidacji warstw miękkich i wodonośnych. Krótki czas utwardzania pozwala na szybkie i skuteczne zastosowanie. Marisil® jest bardziej sztywny niż poliuretany.

MARISIL® THIXO jest odmianą standardowego Marisilu i jest specjalnie przeznaczony do stosowania przy spoinowaniu kotew. Natychmiastowe zagęszczenie mieszanki dwuskładnikowej umożliwia spoinowanie otworów bez nieszczelności i z zapewnieniem pełnego spoinowania kolumny, co zapewnia bezpieczne mocowanie kotew o zwiększonej nośności i skutecznej ochronie antykorozyjnej.


Żywica fenolowa FENOFLEX®

Fenoflex® jest dwuskładnikową żywicą fenolową przeznaczoną do konsolidacji i wzmacniania górotworu poprzez iniekcję w kopalniach węgla. Dzięki swojej odporności ogniowej i niskiej temperaturze polimeryzacji, produkt ten jest specjalnie zaprojektowany do konsolidacji górotworu w miejscach, gdzie występuje ryzyko samozapalenia się węgla..

ŻYWICE

ŻYWICE

Żel metakrylanowy MARIGEL® L

MARIGEL® jest dwuskładnikowym systemem o bardzo niskiej lepkości, która pozostaje do momentu rozpoczęcia żelowania. Ten produkt jest przeznaczony do uszczelniania przed wnikaniem wody metodą iniekcyjną.

MARIGEL® L może wnikać i osadzać się w najmniejszych szczelinach, tworząc elastyczny żel. Żel pęcznieje gdy tylko wejdzie w kontakt z wodą, tworząc w ten sposób trwałe uszczelnienie.


Arkusz danych technicznych i dalsze informacje

Pobierz opis produktu